Nieuws

De Hoopening Amsterdam Alternative

Gepubliceerd op 7 september 2023
Afbeelding

Maakgemeenschap De Hoop streek 5 jaar geleden neer in een oude kartonfabriek op industrieterrein de Achtersluispolder, midden in de rafelrand tussen Amsterdam en Zaandam. In de open loods van 10.000 m2 bouwden we onder de vleugels van de Crealisatie Coöperatie in anderhalf jaar tijd zo’n 170 ateliers, studio's en werkplaatsen die gebruikt worden door ruim 200 kunstenaars en creatievelingen.

Lees verder

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Achtersluispolder

Gepubliceerd op 7 september 2023
Afbeelding

Als het concept gebiedsperspectief voor de Achtersluispolder wordt uitgevoerd, dan heeft dat effecten op de omgeving. Als gemeente willen we vóór  het nemen van besluiten over het definitieve perspectief voor de Achtersluispolder onderzoeken welke effecten dat zijn. En welke maatregelen we kunnen nemen om negatieve effecten te beperken. Deze effecten en maatregelen worden beschreven in een milieueffectrapportage (m.e.r.).

Lees verder

4 oktober: debat over de (maak)industrie als motor voor de gezonde stad

Gepubliceerd op 7 september 2023
Afbeelding

Op woensdagavond 4 oktober 2023 organiseren Zaans Architectuurplatform Babel en Amsterdams architectuurcentrum Arcam samen het derde ‘A tot Z-debat’. De vraag is: hoe kan de (maak)industrie behouden blijven én de stad vitaal blijven? Joost Dunselman, Programmamanager Zaanstad-Zuid, en Leontine Koning, Sectorhoofd Gebiedsontwikkeling,  maken deel uit van het discussiepanel.

Lees verder

Terugblik inloopbijeenkomsten Achtersluispolder

Gepubliceerd op 7 september 2023
Afbeelding

Op 22 en 27 juni 2023 hielden we inloopbijeenkomsten over het concept gebiedsperspectief voor de Achtersluispolder. In dit concept beschrijven we de beoogde ontwikkeling van de Achtersluispolder in de periode tot 2040.  Als gemeente kijken we terug op twee waardevolle bijeenkomsten.

Lees verder

Gemeenteraad spreekt over Amsterdamse windmolens in Zaanstad Beraad op 11 mei

Gepubliceerd op 21 april 2023
Afbeelding

De gemeente Amsterdam heeft – net als de gemeente Zaanstad - zoekgebieden voor windenergie aangewezen om voldoende duurzame energie te realiseren. Het Amsterdamse zoekgebied voor windmolens bij de Noorder IJplas ligt dichtbij de gemeentegrens met Zaanstad. Daarom heeft de Omgevingsdienst aan gemeente Zaanstad een advies gevraagd over de aangevraagde vergunning.

Lees verder

Gemeente Zaanstad wijzigt koers toekomstplannen Achtersluispolder

Gepubliceerd op 9 maart 2023
Afbeelding

Het college legt een nieuwe aanpak voor de toekomst van de Achtersluispolder voor aan de gemeenteraad. In het concept perspectief staan de plannen voor dit gebied tot 2040. Zo wil de gemeente hier woningen bouwen en de economie van Zaanstad en de regio te versterken.

Lees verder

Gemeente en Rijk maken afspraken om woon- en asielcrisis versnelt aan te pakken


15 februari 2023
Het Rijk heeft gevraagd of de gemeente Zaanstad de asielopvang kan verlengen en uitbreiden. Het gaat om verlenging van de bestaande opvangplekken in de Achtersluispolder en uitbreiding een nieuwe locatie; de Gerrit Bolkade. Dit doet de gemeente alleen als het Rijk de gemeente helpt bij andere ontwikkelingen in Zaanstad. Zoals het realiseren van flexwoningen. Het besluit over de verlenging asielopvang wordt deze maand nog met de gemeenteraad besproken.

Lees meer

foto van asielopvangboot Borealis

Tweede boot voor asielzoekers 


25 maart 2022
Naar verwachting komt er vanaf begin mei in de Achtersluispolder in Zaandam een tweede boot voor de opvang van ongeveer 320 asielzoekers. Hiermee komt Zaanstad tegemoet aan het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om het aantal opvangplekken in Zaanstad uit te breiden. Het besluit van het college gaat de gemeenteraad op 31 maart 2022 bespreken.

Lees meerfoto van boot voor de opvang van asielzoekersFoto van de boot voor de opvang van asielzoekers in de Achtersluispolder

Nieuwe fiets- en wandelbrug verbindt Amsterdam en Zaanstad


11 maart 2022
Wethouder Egbert de Vries van Amsterdam en wethouder Gerard Slegers van Zaanstad hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het bouwen van een fiets- en wandelbrug over het Zijkanaal H en de daaraan verbonden route door de Noorder IJ-plas. In 2023 starten de voorbereidingen voor de aanleg van de brug. In 2025 kunnen fietsers en voetgangers van de route gebruik maken.

Lees meer

plattegrond fietsrouteDe fietsroute loopt door het Noorder IJ-plasgebied en gaat met een brug over het Zijkanaal H, vlakbij Pakhuis de Vrede.

Starten met Ontwikkelstrategie voor Achtersluispolder

 

3 december 2021
Zaanstad wil de Achtersluispolder veranderen van alleen een bedrijventerrein naar een levendige en toekomstbestendig stadswijk, waar mensen kunnen werken én wonen. Het college heeft nu de principenota transformatie Achtersluispolder vastgesteld. Dit betekent dat we kunnen beginnen met de Ontwikkelstrategie.

Lees meer

foto gemaakt van een weg in de Achtersluispolder

Zaanstad akkoord met noodopvang in Achtersluispolder


21 oktober 2021
Zaanstad gaat tijdelijk vluchtelingen opvangen in de Achtersluispolder in Zaandam. Begin november opent het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het noodopvangcentrum in een voormalige hotelboot aan de Rijshoutweg. De afspraken tussen Zaanstad en COA staan in een zogenoemde bestuursovereenkomst. Zaanstad en COA hebben deze ondertekend.

Lees meer

foto van het schip voor de noodopvang

Zaanstad dient aanvraag Woningbouwimpuls in voor Zaandam Zuid en Zaandam Oost

Zaanstad dient opnieuw een aanvraag in voor de Woningbouwimpuls van het Rijk. Het gaat om een bijdrage van ruim € 12 miljoen euro voor publieke investeringen, die nodig zijn voor de bouw van 2.422 extra woningen in Zaandam Zuid/Hembrugterrein en Zaandam Oost/Achtersluispolder. Eerder kreeg Zaanstad uit de Woningbouwimpuls een bijdrage van € 9,5 miljoen voor de Kogerveldwijk en € 11,2 Zaandam Centrum en € 11,3 miljoen voor Zaanstad Noord.

Lees meer

Laatste participatieavond Noorder IJ-plas

Maandag 16 december is de afsluitende avond over de Noorder IJ-plas. Deze vindt plaats bij Maakgemeenschap De Hoop op de Achtersluispolder van  19.00 uur tot 21.30 uur. Deze laatste avond praat de gemeente Amsterdam u bij over de verschillende plannen. Dit doen wij aan thematafels over de volgende onderwerpen:

Het ambtelijk concept Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas
De Dam tot Dam fietsroute
De AVANT verkeersinrichting en beeld-kwaliteitsplan Thorbeckeweg (N516) Zaanstad
Ontwikkelingen in de Achtersluispolder Zaanstad
Windenergie in Amsterdam, Amsterdam Klimaat Neutraal
Verondieping van de plas en grondbank werkzaamheden

Lees de complete uitnodiging 

Broedplaats De Hoop is af: "We zijn de gangmaker van de Achtersluispolder"

13 oktober 2019

Artikel van NH Nieuws met filmpje: Creatieve Broedplaats De Hoop in Zaandam is af. In het pand van ruim 13.000 vierkante meter worden ateliers verhuurd.  "We verwachten dat hier zo'n 200 á 250 mensen gaan verblijven en werken", vertelt initiatiefnemer Cyril Stom.

Lees meer over Broedplaats de Hoop

Wonen en werken mengen: er kan meer dan we (durven) denken!

11 september 2019
Werk- en woonfuncties conflicteren nogal eens. Zo kunnen milieucontouren van bestaande bedrijven woningbouw in de weg zitten en woningen op hun beurt de schaarse uitbreidingsruimte van ondernemers claimen. Maar hoe meng je ‘met beleid’? Waar is mengen nu al mogelijk en waar is inzetten op vervanging wijsheid? Stec Groep onderzocht het voor de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en ontwikkelde daarvoor de mengbaarheidsindicator die helpt met het objectief beoordelen van de mengbaarheid van bedrijven en wonen. 

Lees meer over mengbaarheid


Winnaars ontwerpwedstrijd Ontwerp Veilige Omgeving bekend

25 juni 2019
Tijdens het WeMakeTheCity festival zijn de winnaars van de ontwerpwedstrijd 2019 van het programma OVO bekend gemaakt. Het Team stedenbouwkundig ontwerpers van SVP architectuur en stedenbouw en TU Eindhoven hebben de wedstrijd gewonnen. Zij maakten een inspirerend ontwerp voor de Achtersluispolder.

Lees meer

Luchtfoto van Achtersluispolder

Open dag bij Maakgemeenschap De Hoop zaterdag 29 juni

18 juni 2019
Maakgemeenschap De Hoop is in volle ontwikkeling. Creatievelingen uit Zaandam en Amsterdam hebben een oude kartonfabriek van 13.000m2 omgetoverd tot een bruisende broedplaats met 160 ateliers voor de creatieve sector. De meeste ateliers zijn bijna klaar en veel ruimtes zijn gevuld.  Om de opening te vieren is er een feestelijke open dag op zaterdag 29 juni.

Lees meer

Foto van de locatie van Maakgemeenschap De Hoop

Gebiedsmeet-up Zaanstad op 21 juni

17 juni 2019
Als onderdeel van het programma We Make The City organiseert stichting Babel een debat over wat de ontwikkelingen van MAAK.Zaanstad doen met de stad. Aan de tafel zit een panel van ervaringsdeskundigen, samengesteld uit nieuwe Zaankanters maar ook geboren en getogen Zaankanters die zich misschien (nog) niet helemaal herkennen in het metropolitane woonmilieu uit de nota MAAK.Zaanstad. Er wordt Zaanse muziek aan het programma toegevoegd.

Lees meer

Luchtfoto van Zaandam Zuid

Praat mee over de Noorder IJ-plas als stadspark op 24 juni

17 juni 2019
Met de komst van Haven-Stad wordt de Noorder IJ-plas ontwikkeld tot een stadspark. Hoe we dat doen bespreken we graag samen. Daarom nodigen wij u uit voor de derde bijeenkomst om mee te praten over het ontwerp voor het gebied op maandag 24 juni om 19.00 uur.

Lees verder

Foto van de Noorder IJ-plas

Ontwerpwedstrijd Veiligheid Achtersluispolder

Van zwevende paden tot permanente tijdelijkheid


14 juni 2019
Het landelijke netwerk Ontwerp Veilige Omgeving werkt aan de ruimtelijke kwaliteit én aan de veiligheid van Nederland. Het netwerk heeft voor het tweede jaar op rij een prijsvraag ingesteld over het ontwerpen van een veilige omgeving, het dit jaar de Achtersluispolder als casus.

Lees meer

Foto van verkeer in de Achtersluispolder

Praat mee over de ontwikkeling van de Noorder-IJplas

31 mei 2019
Met de komst van Haven-Stad wordt de Noorder IJ-plas ontwikkeld tot een stadspark. Hoe we dat doen bespreken we graag samen met u. Na twee succesvolle participatieavonden over de ontwikkeling van de Noorder IJ-plas op 28 januari en 4 februari, is het nu tijd voor een volgende stap in het participatieproces. Daarom nodigen wij u uit voor een wandeling door het gebied op maandag 17 juni om 19.30 uur en de derde bijeenkomst om mee te praten over de ontwikkeling van de Noorder IJ-plas op maandag 24 juni om 19.00 uur. 

Lees verder

Ontwerp een veilig woon-werkgebied voor Achtersluispolder

11 februari 2019
Hoe ziet de Achtersluispolder er in de toekomst uit? De Ontwerp Veilige Omgeving (OVO) heeft een ontwerpwedstrijd opgezet. De opdracht hiervoor is om een ontwerp te maken voor het noord-oostelijke deel van de Achtersluispolder als veilig woon-werkgebied.

Lees verder

Minister Ollongren op bezoek in Achtersluispolder

7 februari 2019
Minister Kajsa Ollongren is donderdag 7 februari op bezoek in de Achtersluispolder. Bij Broedplaats De Hoop in Zaanstad lanceert zij de zogenoemde Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie. Deze landelijke regeling biedt kortlopende geldleningen om de voorfase van woningbouwprojecten op oude bedrijventerreinen te financieren. Zo kan sneller gestart met de bouw van nieuwe woningen en wordt het woningtekort aangepakt.

Lees meer

Maquette Haven-Stad te bekijken op Hembrugterrein

20 december 2018
Met ongeveer 80.000 woningen en een gelijk aantal arbeidsplaatsen verrijst aan de Zaan- en IJ-oevers in de komende decennia een nieuw deel van de metropoolregio van een grootte die vergelijkbaar is met een stad als Leiden (maar liefst 650 hectare, exclusief het water). Bestaande delen van het havengebied worden de komende decennia getransformeerd naar hoogstedelijke woon-werkwijken van de 21e eeuw. Het draait niet alleen om wonen en werken, maar om het realiseren van een stad met alle bijbehorende voorzieningen zoals scholen, sport, kunst en cultuur, recreatie en groen.

Lees meer

Adviesgroep Achtersluispolder denkt mee over participatie

21 juni 2018
In de participatieaanpak van MAAK.Zaanstad is afgesproken om per MAAK gebied een Adviesgroep in te stellen. Hierin zijn het college en de gemeenteraad, maar ook bewoners en ondernemers uit het gebied vertegenwoordigd. De Adviesgroep kan gevraagd en ongevraagd advies geven over het proces van de participatie.

Lees meer           Achtersluispolder in Nieuwsuur

7 juni 2018
Nederland wil tot 2030 1 miljoen nieuwe woningen bouwen. Maar waar moeten die komen, als we het groen willen sparen? Nieuwsuur zocht het uit. 

Bekijk de uitzendingNieuwe betoncentrale als sleutel tot de circulaire stad

7 mei 2018
Op het bedrijventerrein Achtersluispolder bouwt het Nederlandse bedrijf Rutte Groep een nieuwe betoncentrale. Als eerste ter wereld zijn zij erin geslaagd een machine te bouwen die grind, zand en cement terug kan winnen uit beton en daarmee opnieuw beton kan maken. De vondst is van belang omdat de productie van beton zeer veel CO2-uitstoot veroorzaakt.

Lees het artikelVerslag bijeenkomst Hembrugterrein

10 maart 2018
Het Hembrugterrein is misschien wel de beste plek om te onderzoeken hoe de woon/werkstad die Zaanstad wil zijn in de eenentwintigste eeuw gestalte zal krijgen. Ook de plek waar een gezonde economische ontwikkeling en de circulaire economie vorm kunnen krijgen. Vandaar dat Zaanse Geluiden hier met een groep stakeholders en geïnteresseerden bijeen kwamen om te kijken wat daarbij belangrijk bij is. 

Lees het verslagHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl