Amsterdam en Zaandam verbinden

14 februari: bijeenkomst Babel

Babel op zoek naar mening Zaans publiek over verbinding Amsterdam-Noord en Zaandam-Zuid

De gemeenten Amsterdam en Zaanstad stellen een gezamenlijk toekomstplan op voor het gebied ten  noorden van het IJ en het Noordzeekanaal. Het toekomstplan richt zich specifiek op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes in Amsterdam, de Achtersluispolder in Zaanstad en de Noorder IJ plas. In dit plan wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden om op de bedrijventerreinen Cornelis Douwes en Achtersluispolder bedrijfsfuncties, woonfuncties en voorzieningen te mengen. Ook de omringende gebieden, zoals Hembrugterrein en Poelenburg, komen in beeld.

Inmiddels is er verrassend veel beleidsontwikkeling op gang gebracht door beide gemeenten. De provincie Noord-Holland onderschrijft deze ontwikkeling en ondersteunt dit proces. Maar er ontstaat door dit bestuurlijk enthousiasme wel het belang om zowel de hogere schaalniveaus als de beleving op straat verbonden te krijgen. Die hogere schaalniveaus moeten verantwoorden waarom beide steden langs de noordzijde van het Noordzeekanaal verbinding te zoeken.

Vervolgens moeten die hogere doelen aannemelijk gemaakt worden voor de inwoners van beide steden, in het bijzonder Zaandam en Amsterdam Noord, om een dergelijk kostbaar ontwikkelingsproces te kunnen rechtvaardigen.

Babel wil dus graag op zoek naar de mening van het Zaanse publiek over deze ontwikkeling. Ziet men kansen of bedreigingen?

Moet je op deze manier Amsterdam meer toegankelijk maken voor de Zaankanter om van haar voorzieningen te kunnen profiteren of wil Amsterdam juist iets meer ontspannen door langs deze route overdruk te laten ontsnappen richting de randgebieden van de stad. Zou het voor Zaanstad een aantrekkelijke versterking kunnen zijn als de Achtersluispolder en haar omgeving geen achterkant, maar een voorkant van de stad gaat worden?

Allerlei vragen waarop antwoorden gegeven moeten worden, enerzijds om beleidsmakers kritisch tegenspel te bieden, anderzijds om de kwaliteit van de besluitvorming aan te jagen.

Sprekers: Frits Palmboom (MAAK.meester Zaanstad)
Arnoud Beens (Gemeente Zaanstad/ZaanIJ)
Bart Vlaanderen (Gemeente Amsterdam/Havenstad)

afbeelding van de voorzijde van de flyer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl