Nieuws

Adviesgroep Achtersluispolder denkt mee over participatie

21 juni 2018
In de participatieaanpak van MAAK.Zaanstad is afgesproken om per MAAK gebied een Adviesgroep in te stellen. Hierin zijn het college en de gemeenteraad, maar ook bewoners en ondernemers uit het gebied vertegenwoordigd. De Adviesgroep kan gevraagd en ongevraagd advies geven over het proces van de participatie.

De Adviesgroep adviseert bijvoorbeeld over de onderwerpen waarover en de manier waarop de omgeving mee mag denken over de plannen. Op welke manier kan participatie met ondernemers en bewoners het beste plaatsvinden? Dat advies geven zij aan de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de uitvoering. In de Achtersluispolder zijn dat Arnoud Beens (programmamanager MAAK.Zuid) en Wieneke van Overmeeren (procesmanager Achtersluispolder).

De raadsleden die namens de gemeente Zaanstad in de Adviesgroep van de Achtersluispolder zitten zijn Marc Wit, Homme Heida en Rina Schenk. Naast raadsleden bestaat de Adviesgroep Achtersluispolder uit de ondernemers Maurits Zeinstra van Orange Nautical Services, Walter Benecke van Benecke Groep en Peter Bottelier van de Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA). Inmiddels hebben zij de verantwoordelijk ambtenaren al in drie vergaderingen  geadviseerd.             Extra inloop op Sluispolderweg

21 juni 2018
Momenteel wordt hard gewerkt aan het perspectief en de strategie voor de Achtersluispolder. In april hebben we hiervoor input opgehaald tijdens de bijeenkomst bij Benecke. Nu nodigen we u uit om mee te denken hoe we deze input gaan verwerken en hierop uw reactie te geven. Op 13 juli is er de hele ochtend en op 20 juli de gehele dag een extra inloopmogelijkheid bij Wieneke van Overmeeren (procesmanager Achtersluispolder). Wieneke zit in het kantoor van Schoonmaakbedrijf Orion, Sluispolderweg 13A1. Zij gaat graag met u in gesprek over de transformatie van het gebied.

Uiteraard kunt u ook op een andere vrijdag terecht tijdens de wekelijkse inloop tussen half 10 en half 11. Ook op Sluispolderweg 13A1. Steeds meer ondernemers weten Wieneke hier te vinden. Zij zet een ‘beachflag’ buiten als ze er is. Let op: in augustus is er geen inloopspreekuur in verband met de zomervakantie.Achtersluispolder in Nieuwsuur

7 juni 2018
Nederland wil tot 2030 1 miljoen nieuwe woningen bouwen. Maar waar moeten die komen, als we het groen willen sparen? Nieuwsuur zocht het uit. 

Bekijk de uitzendingNieuwe betoncentrale als sleutel tot de circulaire stad

7 mei 2018
Op het bedrijventerrein Achtersluispolder bouwt het Nederlandse bedrijf Rutte Groep een nieuwe betoncentrale. Als eerste ter wereld zijn zij erin geslaagd een machine te bouwen die grind, zand en cement terug kan winnen uit beton en daarmee opnieuw beton kan maken. De vondst is van belang omdat de productie van beton zeer veel CO2-uitstoot veroorzaakt.

Lees het artikelVerslag bijeenkomst Hembrugterrein

10 maart
Het Hembrugterrein is misschien wel de beste plek om te onderzoeken hoe de woon/werkstad die Zaanstad wil zijn in de eenentwintigste eeuw gestalte zal krijgen. Ook de plek waar een gezonde economische ontwikkeling en de circulaire economie vorm kunnen krijgen. Vandaar dat Zaanse Geluiden hier met een groep stakeholders en geïnteresseerden bijeen kwamen om te kijken wat daarbij belangrijk bij is. 

Lees het verslagGa naar Zaanstad.nl