Participatie Achtersluispolder

Adviesgroep Achtersluispolder denkt mee over participatie

21 juni 2018
In de participatieaanpak van MAAK.Zaanstad is afgesproken om per MAAK gebied een Adviesgroep in te stellen. Hierin zijn het college en de gemeenteraad, maar ook bewoners en ondernemers uit het gebied vertegenwoordigd. De Adviesgroep kan gevraagd en ongevraagd advies geven over het proces van de participatie.

De Adviesgroep adviseert bijvoorbeeld over de onderwerpen waarover en de manier waarop de omgeving mee mag denken over de plannen. Op welke manier kan participatie met ondernemers en bewoners het beste plaatsvinden? Dat advies geven zij aan de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de uitvoering. In de Achtersluispolder zijn dat Arnoud Beens (programmamanager MAAK.Zuid) en Wieneke van Overmeeren (procesmanager Achtersluispolder).

Raadsleden en ondernemers

De raadsleden die namens de gemeente Zaanstad in de Adviesgroep van de Achtersluispolder zitten zijn Marc Wit, Homme Heida en Rina Schenk. Naast raadsleden bestaat de Adviesgroep Achtersluispolder uit de ondernemers Maurits Zeinstra van Orange Nautical Services, Walter Benecke van Benecke Groep en Peter Bottelier van de Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA). Inmiddels hebben zij de verantwoordelijk ambtenaren al in drie vergaderingen  geadviseerd.  

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl