Starten met Ontwikkelstrategie voor Achtersluispolder

Starten met Ontwikkelstrategie voor Achtersluispolder

 

3 december 2021
Zaanstad wil de Achtersluispolder veranderen van alleen een bedrijventerrein naar een levendige en toekomstbestendig stadswijk, waar mensen kunnen werken én wonen. Het college heeft nu de principenota transformatie Achtersluispolder vastgesteld. Dit betekent dat we kunnen beginnen met de Ontwikkelstrategie. 

Met de principenota als basis kan de gemeente vervolgonderzoek doen, zoals de milieu-, financiële en maatschappelijke haalbaarheid. Daarnaast gaat de gemeente een visie maken samen met de stakeholders, gebruikers en partners van het gebied. De fase van visie en haalbaarheid duurt naar verwachting zo’n 2,5 jaar. Daarna volgt het maken van een bestemmingsplan en de bouwplannen. Naar verwachting kan over ongeveer zes jaar de schop in de grond.

Achtersluispolder verdeeld in vijf deelgebieden

Het plangebied bestaat uit twee kerngebieden. De Thorbeckezone, met de Thorbeckeweg en groenzones. Daarnaast de Achtersluispolder zelf, een groot en complex gebied. Omdat we niet  alles tegelijk kunnen doen, hebben we de Achtersluispolder ingedeeld in vijf deelgebieden. Elk deelgebied heeft andere kenmerken en een eigen opgave en planning nodig. We beginnen met de Thorbeckeweg en de tweedeelgebieden Sluiskwartier en MAAK.Park de Vrede. In de andere gebieden gaan we na 2030 aan de slag. Dit biedt duidelijkheid aan de ondernemers in het gebied, en de ontwikkelaars die plannen willen indienen.


Start in het Sluiskwartier en MAAK.Park De Vrede

We starten in het Sluiskwartier en in MAAK.Park De Vrede. Het Sluiskwartier vanwege de ligging van het gebied. Het Sluiskwartier ligt het verst van de zwaardere bedrijven vandaan en het dichtst bij het groen. Ook is het gebied goed bereikbaar voor Zaankanters en Amsterdammers. Dit maakt het gebied aantrekkelijk om werken en te wonen.

We beginnen ook met de waterkant, dat we MAAK.Park De Vrede noemen. Er komt hier veel groen en de recreatieve Dam tot Dam fietsroute gaat hier doorheen. Met Rijksmonument De Vrede als belangrijk icoon wordt MAAk.Park De Vrede het nieuwe gezicht van Zaanstad Zuid.

De deelgebieden die de gemeente na 2030 gaat ontwikkelen zijn:

  • Het Nautisch cluster, ten westen van het Sluiskwartier, waar het bruist van de nautische activiteiten aan het water.
  • Het Bolbaken; een kleinschaliger gebied ten zuiden van het Sluiskwartier waar wel de Sluispolderweg doorheen gaat. Een belangrijke verbinding waar verkeersveiligheid een actueel thema is.
  • Het Havenkwartier; Omdat dit zeehavengebied door de kadelengte voorlopig nog belangrijk is voor de haveneconomie zal ook in dit gebied pas in een latere fase de transformatie naar werken en wonen aan de orde zijn.

Deze complexe ontwikkeling kunnen we niet alleen. Goede samenwerking en afstemming met de ondernemers van de Achtersluispolder én projectontwikkelaars is belangrijk. Zo zorgen weer samen voor  dat wonen, werken en recreëren naast elkaar kunnen ontstaan in deze unieke Zaanse stadswijk.

Principenota Transformatie Achtersluispolder
Foto van een weg in de Achtersluispolder

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl