Webinar functiemenging

Op donderdag 28 mei organiseerde Zaanstad het Webinar Functiemenging. Door drie presentatoren werd het publiek meegenomen langs verschillende strategieën die functiemenging kunnen bevorderen bij gebiedsontwikkelingen. Dat functiemenging in deze tijd een veelbesproken onderwerp is waar heel ontwikkelend Nederland mee bezig is, werd duidelijk door het groot aantal aanmeldingen van ontwikkelaars, ondernemers, architecten, corporaties en (gemeente- provincie- én rijks-) ambtenaren. Het webinar ging zelfs internationaal met publiek uit Antwerpen.

In de afgelopen jaren ging het bij een ‘gebiedstransformatie’ vaak over het omvormen van een bedrijventerrein naar een woongebied. Als de plint werd gevuld met een aantal dienstverlenende bedrijven werd al snel gesproken over een ‘gezonde mix’. In Zaanstad denken we daar anders over. In de Achtersluispolder is het doel om met behoud van een groot deel van de huidige bedrijven woningen toe te voegen. De Zaanse geschiedenis wordt gekenmerkt door bedrijvigheid en industrie aan de Zaan waar naast gewoond werd. En nog steeds wordt gewoond naast Zaanse industriële iconen als Verkade, Lassie en Royal Duyvis. Niet altijd werd goed nagedacht over verkeersveiligheid of efficiënt ruimtegebruik. In de Achtersluispolder zijn we met onze visie op transformatie op zoek naar een nieuwe vorm van gecombineerd ruimtegebruik. We noemen dat Zaanse Menging 2.0

Rust, reuring en ruis

David van Weeghel deed onderzoek naar hoe Zaanse Menging 2.0 in de Achtersluispolder gerealiseerd kan worden. David onderzocht hoe het principe van Rust-Reuring-Ruis van De Zwarte Hond gebruikt kan worden om van de Achtersluispolder een gebied te maken waar functiemenging verder gaat dan een ‘levendige plint’. Belangrijk bij dit principe is dat er in alle gebieden gewoond én gewerkt kan worden. Een fabriek in een rustgebied moet zo stil zijn dat mensen er kunnen wonen. Ga je in een ruisgebied wonen? Dan weet je dat de buurman om 06:00 uur zijn rolluiken open kan doen om aan zijn boot te lassen.

Mengingsindicatoren

Om de mate van menging in een gebied te meten bestaan er verschillende indices. Arjan Harbers van het Planbureau voor de Leefomgeving ontwikkelde samen met collega’s de RUDIFUN dataset over Ruimtelijke Dichtheden en Functiemenging in Nederland. Deze openbare database berekent de Floor-Space-Index (FSI = verhouding vloeroppervlak/grondoppervlak) en de Mixed-Use-Index (percentage wonen t.o.v. totaal) voor een oppervlakte naar keuze. Dit kan op gebiedsniveau, buurtniveau en zelfs op gebouwniveau! Zo kan makkelijk gezocht worden naar referentiegebieden met gelijke mengingsindices. Kijk op: https://www.pbl.nl/publicaties/menging-van-wonen-en-werken en op https://www.pbl.nl/publicaties/ruimtelijke-dichtheden-en-functiemenging-in-nederland-rudifun voor meer informatie over de projecten van Arjan Harbers en het PBL.

Scenario’s en referenties

Architectenbureau Common Affairs laat zien wat het nut kan zijn van de openbare dataset van het PBL. Berend Hoffmann ontwikkelde met het bureau waar hij partner is de Citymaker. Onderdeel van de Citymaker is een kaartenbak met honderden referentiewijken in Nederland met gegevens over dichtheden, leefbaarheid en functiemenging. Hiervoor gebruikt Common Affairs onder andere de dataset van het PBL. Met de Citymaker kunnen razendsnel scenario’s worden getest bij het transformeren van gebieden. Tijdens het webinar liet Berend zien hoe de Citymaker gebruikt wordt om tot een optimaal ruimtegebruik te komen bij gebiedsontwikkelingen.


Benieuwd naar wat je hebt gemist of nog eens terugkijken? 

bekijk de replay van het webinar 

 
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl