Praat mee

Wat vindt u belangrijk voor de Achtersluispolder en waarom?

Praat mee

Werken aan de toekomst kan niet zonder de bewoners, ondernemers en bezoekers in het gebied. Zij zijn de gebruikers en eigenaren in het gebied en kennen het immers het beste. Meepraten over de transformatie van de Achtersluispolder kan op veel manieren.

Adviesgroep helpt gemeente

De Adviesgroep Achtersluispolder denkt mee over hoe zoveel mogelijk mensen en organisaties op een goede manier kunnen worden betrokken in de ontwikkelingen van het gebied. 

De leden van Adviesgroep Achtersluispolder:

  • Rob Smits, voorzitter van de OVZZ 
  • Walter Benecke, van Benecke 
  • Vincent van Vliet, van Sturm Zaandam

Samen met een aantal raadsleden en wethouders Wessel Breunesse (portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling) en Hans Krieger (portefeuille MAAK.Zaanstad) geven ze advies aan de ambtelijke werkgroep van MAAK.Zaanstad die werkt aan de Achtersluispolder.

Bijeenkomsten 

16 december 2020 was er een participatieavond gemeente Amsterdam over de Noorder-IJ plas

28 mei 2020 was er een webinar functiemenging Achtersluispolder

28 januari en 4 februari 2019 vonden 2 bijeenkomsten plaats over de Noorder IJ-plas

14 mei 2018 vond een bijeenkomst plaats wat er nodig is om te starten met de transformatie in Barndegat. Bekijk het verslag van de avond en de presentatie die gegeven is.

9 april 2018 vond een bijeenkomst plaats over het vervolg van de transformatie van de Achtersluispolder. Bekijk de praatplaat met de opbrengst van deze bijeenkomst.

18 oktober 2017 vond een eerste bijeenkomst plaats over de transformatie van de Achtersluispolder en de mogelijke verplaatsing van de cruiseterminal.
Bekijk de presentatie van deze bijeenkomst en de uitkomsten van deze bijeenkomst. 


Ga in gesprek met het projectteam

Heeft u vragen over de planning van de transitie, of wilt u weten wat dit betekent voor uw bedrijf? Wilt u woningen realiseren, of juist uw bedrijf uitbreiden? Neem contact op met Menno of Ivo van het team Achtersluispolder.

Neem contact op


Wat is er al gebeurd?

Bij het opstellen van de economische en ruimtelijke verkenning zijn op verschillende momenten gesprekken gevoerd met belanghebbenden in het gebied zelf (het plangebied), en het gebied erom heen (het studiegebied). Er zijn drie werkateliers gehouden, waarin enkele bedrijven, bewonersorganisaties en andere betrokkenen hebben meegedacht. Onder omwonenden is een elektronische bewonersenquête afgenomen, waarin ongeveer 400 mensen hebben aangegeven in hoeverre ze het plangebied nu gebruiken en wat hun ideeën voor de toekomst van het gebied zijn. De enquête is daarnaast mondeling afgenomen in buurthuizen.Wat gaat er nog gebeuren?

In de zomer van 2021 wordt een principebesluit genomen over de ontwikkelstrategie van de Achtersluispolder. Dit is een besluit over de fasering van het project. Hierover organiseert de gemeente een informatieavond. Vervolgens wordt de haalbaarheid onderzocht en gekeken naar de uitgangspunten. In deze fase is de inbreng van ondernemers en omwonenden zeer waardevol. Hiervoor ontvangen belanghebbenden een uitnodiging.  

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Ons doel is om een zo compleet en haalbaar mogelijk plan voor het gebied te maken. Uw inbreng verrijkt dit plan met lokale kennis en economische belangen. Soms zijn belangen tegenstrijdig en kan niet alles één op één een plek krijgen in het plan voor de Achtersluispolder.

De rol van de OVZZ

De Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ) vertegenwoordigt een groot deel van de ondernemers op de Achtersluispolder. Daarom zijn zij voor de gemeente, samen met de Bewonersvereniging Zijkanaal H, de belangrijkste gesprekspartner voor de ontwikkelingen op het terrein. De OVZZ informeert leden en niet-leden via hun website en hun app. Naast dagelijkse gang van zaken en voordelen van bijv. KVO certificering, zullen ook zij u informeren over ontwikkelingen rondom de transformatie.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl