Praat mee

Wat vindt u belangrijk voor de Achtersluispolder en waarom?

Praat mee

Werken aan de toekomst kan niet zonder de bewoners, ondernemers en bezoekers in het gebied. Zij zijn de gebruikers en eigenaren in het gebied en kennen het immers het beste. Meepraten over de transformatie van de Achtersluispolder kan op veel manieren.

Adviesgroep helpt gemeente

De Adviesgroep Achtersluispolder denkt mee over hoe zoveel mogelijk mensen en organisaties in en rond Centrum Oost op een goede manier kunnen worden betrokken in de ontwikkelingen in de wijk. 

De leden van Adviesgroep Achtersluispolder:

  • P. Bottelier, voorzitter van de BIA 
  • W. Benecke, van Benecke, 
  • M. Zeinstra, van Orange Nautical

Samen met raadsleden Rina Schenk, Marc Wit, Homme Heida en de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling geven ze advies aan de ambtelijke werkgroep van MAAK.Zaanstad die werkt aan de Achtersluispolder.

Bijeenkomsten 

28 januari en 4 februari vonden 2 bijeenkomsten plaats over de Noorder IJ-plas

14 mei 2018 vond een bijeenkomst plaats wat er nodig is om te starten met de transformatie in Barndegat. Bekijk het verslag van de avond en de presentatie die gegeven is.

9 april 2018 vond een bijeenkomst plaats over het vervolg van de transformatie van de Achtersluispolder. Bekijk de praatplaat met de opbrengst van deze bijeenkomst.

18 oktober 2017 vond een eerste bijeenkomst plaats over de transformatie van de Achtersluispolder en de mogelijke verplaatsing van de cruiseterminal.
Bekijk de presentatie van deze bijeenkomst en de uitkomsten van deze bijeenkomst. 


Ga in gesprek met de procesmanager

Procesmanager Wieneke van Overmeeren vindt u op vrijdagen van 9.30 uur tot 10.30 uur op de Sluispolderweg 13A1. U kunt gewoon binnenlopen voor een gesprek of met vragen. Wilt u haar liever op een ander moment spreken, dan kunt u een afspraak maken. Dat kan ook bij u op locatie.

Neem contact op


Wat is er al gebeurd?

Bij het opstellen van de economische en ruimtelijke verkenning zijn op verschillende momenten gesprekken gevoerd met belanghebbenden in het gebied zelf (het plangebied), en het gebied erom heen (het studiegebied). Er zijn drie werkateliers gehouden, waarin enkele bedrijven, bewonersorganisaties en andere betrokkenen hebben meegedacht. Onder omwonenden is een elektronische bewonersenquête afgenomen, waarin ongeveer 400 mensen hebben aangegeven in hoeverre ze het plangebied nu gebruiken en wat hun ideeën voor de toekomst van het gebied zijn. De enquête is daarnaast mondeling afgenomen in buurthuizen.


Wat gaat er nog gebeuren?

In het najaar van 2017 gebeurde er veel. Het onderzoek naar een alternatieve locatie onderzoek voor de PTA werd uitgevoerd. Maar ook voor de transformatie Achtersluispolder werden belangrijke stappen gezet. Voor beide trajecten werden bijeenkomsten voor belanghebbenden georganiseerd.

Lees meer in de Participatieaanpak (.pdf).

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Ons doel is om een zo compleet mogelijke analyse en perspectief voor het gebied te maken. Dat doen we op basis van individuele gesprekken (op uw of ons initiatief) en met uw inbreng tijdens bijeenkomsten.

De rol van de BIA

De BIA vertegenwoordigt een groot deel van de ondernemers op de Achtersluispolder. Daarom zijn zij voor de gemeente, samen met de Bewonersvereniging Zijkanaal H, de belangrijkste gesprekspartner voor de ontwikkelingen op het terrein. De BIA informeert leden en niet-leden via hun website en hun app. Naast dagelijkse gang van zaken en voordelen van bijv. KVO certificering, zullen ook zij u informeren over ontwikkelingen rondom de transformatie en de PTA.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl