Locatiestudie PTA

Een alternatieve locatie voor een cruiseterminal

Waarom een nieuwe locatie voor de PTA?

In het kader van het verbeteren van de verbinding tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Noord heeft de gemeente Amsterdam een aantal mogelijkheden voor bruggen, veren en tunnels onderzocht, de zogeheten Sprong over het IJ. Gevolg van één van deze brugverbindingen is dat de huidige Passenger Terminal minder tot niet meer bereikbaar is voor grote cruiseschepen. Bovendien bereikt de PTA haar maximale capaciteit met een groeiende cruisevaart en groter wordende schepen die op de huidige locatie niet kunnen keren. Daarom zoekt Amsterdam naar alternatieve locaties voor gehele of gedeeltelijke verplaatsing van de PTA.

Bestuursopdracht verplaatsing PTA

Het college van Amsterdam heeft nu opdracht gegeven om in overleg met de gemeente Zaanstad en het Havenbedrijf Amsterdam twee locaties nader te onderzoeken: de Coenhaven en de Achtersluispolder. Bij deze locaties wordt onderzocht hoe een terminal op die locatie ingepast kan worden, en wat bijv. de ruimtelijke, verkeerskundige, financiële en milieueffecten zijn. 

Eigen afweging Zaanstad

Daarnaast wil Zaanstad in haar eigen besluit ook kwalitatieve overwegingen meenemen. Wat betekent de eventuele komst van een terminal voor het bedrijventerrein Achtersluispolder als geheel, voor de ondernemers en bewoners daar, en voor de beoogde transformatie van het gebied tot gemengd woon-werkgebied. Daarom gaat de gemeente ook een eigen ruimtelijke analyse maken.

Uitkomst onderzoek

Op 19 december hebben de colleges van Amsterdam en Zaanstad, op basis van het onderzoek van RHDHV, besloten dat de Coenhaven de meest kansrijke locatie is voor de verplaatsing van de cruiseterminal.
Lees het volledige collegebesluit van Amsterdam inclusief onderzoek en het artikel van de gemeente Zaanstad over de mogelijke verplaatsing van de cruiseterminal.

Meer informatie?
Website Sprong over het IJ
Website cruiseterminal PTA


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl