Transformatie


Zaanstad wil de Achtersluispolder transformeren van een monofunctioneel bedrijventerrein naar een levendige en toekomstbestendig stadswijk waar gewerkt en gewoond kan worden. Deze transformatie is onderdeel van MAAK.Zaanstad. De gemeenteraad heeft in 2016 met de vaststelling van MAAK.Zaanstad, de Achtersluispolder aangewezen als één van de gebieden waar de groei van de stad een plek moet krijgen, maar ook waar extra geïnvesteerd wordt in kwaliteit van openbare ruimte, voorzieningen, werkgelegenheid en leefbaarheid.

Principenota als start

Het college heeft nu de principenota transformatie Achtersluispolder vastgesteld. De Principenota is het startdocument van de Ontwikkelstrategie en legt de basis voor vervolgonderzoek zoals de milieu-, financiële en maatschappelijke haalbaarheid. Daarnaast wordt er samen met de stakeholders, gebruikers en partners een visie opgesteld. De fase van visie en haalbaarheid duurt naar verwachting zo’n 2,5 jaar. Daarna kan de voorbereiding van de uitvoering starten, zoals het opstellen van een bestemmingsplan en het maken van bouwplannen. Naar verwachting kan over ongeveer zes jaar de schop in de grond.

Het plangebied bestaat uit twee kerngebieden, de Thorbeckezone, met de Thorbeckeweg en groenzones, en de Achtersluispolder zelf, een groot en complex gebied. Omdat we niet alles tegelijk kunnen doen, en omdat elk gebied zijn eigen kenmerken heeft, hebben we de Achtersluispolder opgedeeld in 5 deelgebieden. Elk deelgebied heeft een eigen opgave, én een eigen planning. Door te concentreren op de Thorbeckezone en twee deelgebieden (Sluiskwartier en MAAK.Park de Vrede), kan dáár in de eerste fase tot 2030 de ontwikkeling op gang worden gebracht. In de andere gebieden start de verkenning ná 2030. Dit biedt duidelijkheid aan de ondernemers in het gebied, en de ontwikkelaars die plannen willen indienen.

Deelgebieden

We starten in het Sluiskwartier. We starten hier omdat dit gebied het verst van de zwaardere bedrijven vandaan ligt, het dichtst bij het groen ligt, en goed bereikbaar is voor zowel Zaanstad als de uitvalswegen naar Amsterdam. Dit maakt het gebied niet alleen aantrekkelijk om te werken, maar ook om te wonen. We beginnen ook met de waterkant, dat we MAAK.Park De Vrede noemen. Dit wordt het nieuwe gezicht van Zaanstad vanuit het zuiden gezien. Natuurlijk omdat het Rijksmonument De Vrede een belangrijk icoon is, maar ook omdat hier groen gepland is en de nieuwe recreatieve Dam tot Dam fietsroute hier aanlandt.

De deelgebieden die na 2030 ontwikkeld worden zijn:

  • Het Nautisch cluster, ten westen van het Sluiskwartier, waar het bruist van de nautische activiteiten aan het water.
  • Het Bolbaken; een kleinschaliger gebied ten zuiden van het Sluiskwartier waar wel de Sluispolderweg doorheen gaat. Een belangrijke verbinding waar verkeersveiligheid een actueel thema is.
  • Het Havenkwartier; Omdat dit zeehavengebied door de kadelengte voorlopig nog belangrijk is voor de haveneconomie zal ook in dit gebied pas in een latere fase de transformatie naar werken en wonen aan de orde zijn.

Deze complexe ontwikkeling kunnen we niet alleen. Nauwe samenwerking en afstemming met de ondernemers van de Achtersluispolder én projectontwikkelaars is vereist om ervoor te zorgen dat wonen, werken en recreëren naast elkaar kunnen ontstaan in deze unieke Zaanse stadswijk.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl