Transformatie

Een nieuw perspectief voor de Achtersluispolder

Concept perspectief Achtersluispolder

De gemeenteraad heeft op 6 april 2023 het concept perspectief voor de Achtersluispolder vastgesteld. In dit concept perspectief staan plannen om woningen te bouwen en tegelijk de economie van Zaanstad en de regio te versterken. In deze nieuwe plannen voor de Achtersluispolder is een balans gezocht tussen wonen en werken: in het noordelijk gedeelte van de Achtersluispolder ligt de nadruk op wonen en in het zuidelijk gedeelte op werken. In de komende jaren worden deze plannen verder uitgewerkt.

Voorgeschiedenis

In februari 2022 stelde de Zaanse gemeenteraad de Principenota Ontwikkelstrategie MAAK.Achtersluispolder vast. Dit markeerde het vertrekpunt voor de visie- en haalbaarheidsfase. De Raad heeft daarbij gevraagd naar een analyse van de impact die de transformatie op ondernemingen en werkgelegenheid zou hebben op dit bedrijventerrein. Deze Maatschappelijke Impact Analyse is uitgevoerd en heeft geleid tot een koerswijziging van de planontwikkeling. De wens om meer praktische banen te behouden en bijvoorbeeld ook het gebrek aan nieuwe vestigingsplaatsen zijn aanleiding geweest om een groot deel van de bestaande bedrijvigheid op de Achtersluispolder onaangetast te laten tot in ieder geval 2040. 

Met deze nieuwe blik willen wij duidelijkheid bieden aan ondernemers, zodat zij voldoende ruimte krijgen om in hun bedrijf te investeren. Deze nieuwe koers is bekrachtigd door de gemeenteraad in april 2023, toen het Concept Perspectief Achtersluispolder is vastgesteld. Er wordt ondertussen doorgewerkt richting een Definitief Perspectief Achtersluispolder, waarin de haalbaarheid van de plannen centraal staat. Het Definitief Perspectief hopen wij in Q2 2024 aan de Zaanse gemeenteraad ter besluitvorming voor te kunnen leggen. De vervolgstap hierna is het opstellen van de Strategienota Achtersluispolder, waarin de deelgebieden verder uitgewerkt worden. De Achtersluispolder is op veel vlakken een grote opgave, en dit vraagt erom dat we deze ontwikkeling in stukjes knippen.

Meer lezen over de ontwikkelingen per deelgebied

Meer lezen over raakvlak projecten

Downloads


Er zijn drie documenten door de gemeenteraad vastgesteld als onderdeel van het concept gebiedsperspectief: 

Concept Perspectief Achtersluispolder

Maatschappelijke Impact Analyse transformatie Achtersluispolder

Notitie Impactbeoordeling Achtersluispolder

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl