Transformatie Achtersluispolder

Praat mee

Werken aan de toekomst van de Achtersluispolder begint bij de ondernemers, bewoners en  gebruikers van het gebied.

Een eerste bijeenkomst vond plaats op 18 oktober bij Schoehuijs BV op het Bolbaken 6.

Lees meer over hoe je mee kan praten

Transformatie

Het gaat goed met de Achtersluispolder. Er wordt volop geïnvesteerd in zowel de lopende economie als in een toekomstige nieuwe functie. Met het vaststellen van MAAK.Zaanstad in juni 2016 zullen de mogelijkheden op de Achtersluispolder verbreed worden. De Achtersluispolder is dé plek waar met de combinatie van wonen en werken definitief de verbinding met Amsterdam kan worden gelegd. De locatie van de Achtersluispolder, gecombineerd met de groei en de woningbouwopgave van de Metropool Amsterdam, maakt het onvermijdelijk dat in de Achtersluispolder een transformatie naar verstedelijking op gang zal komen.

Lees meer over de transformatie

Ga naar Zaanstad.nl