Raakvlakken

Er zijn een aantal ontwikkelingen die onafhankelijk van de beoogde gebiedstransformatie in de Achtersluispolder plaatsvinden. Over deze zogeheten ''Raakvlakprojecten'' is op deze pagina meer informatie terug te vinden.

Thorbeckeweg gaat op de schop
(project AVANT)

De Thorbeckeweg - N516 is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum. Het verkeer van en naar bedrijventerreinen als Zuiderhout, Westerspoor en Achtersluispolder maakt ook intensief gebruik van de Thorbeckeweg - N516. 

De komende jaren groeit het aantal auto’s van ongeveer 48.000 per dag naar 62.000 in 2030. Daarom gaat de Thorbeckeweg - N516 op de schop.  De veiligheid voor fietsers wordt verbeterd, evenals de doorstroming van het openbaar vervoer. Daarnaast wordt de omgeving van de weg beter bereikbaar gemaakt door het treffen van 10 maatregelen. Lees hierover meer via onderstaande button.

Lees meer over de aanpak Thorbeckeweg

Aanpak Sluispolderweg

De verkeersveiligheid op de Sluispolderweg is onvoldoende voor fietsers & voetgangers en door andere ontwikkelingen, waaronder AVANT, Dam tot Dam fietsroute en de transformatie van het noordelijk deel neemt dit knelpunt in de komende jaren verder toe. Daarnaast is de Sluispolderweg ook toe aan groot onderhoud. 

De groene markering geeft aan waar de mogelijkheid voor een vrijliggend fietspad onderzocht wordt. Hiervoor lopen tot half februari gesprekken met ondernemers die gevestigd zijn aan de Sluispolderweg.  Bij deze gesprekken lichten we de Aanpak toe en de input die we daarbij ophalen wordt in overleg met onze adviseurs zo veel als mogelijk opgenomen in het ontwerp. Het voorlopig ontwerp zal in tweede kwartaal 2024 worden gepresenteerd.

Het veiliger maken van het rode deel van de Sluispolderweg wordt in een later stadium onderzocht.

Fietsroute Dam tot Dam

Gemeente Amsterdam en Zaanstad willen de handen in één steken om de fietsverbinding tussen beide steden te verbeteren.  Deze verbinding moet onder andere gaan lopen over een nieuwe brug over Zijkanaal H.

Lees meer over de Dam tot Dam fietsroute

Achtersluispolder Circulair

Duurzaamheid zal een centrale rol krijgen in de visie voor de transformatie van de Achtersluispolder. Een van de centrale doelstellingen is circulaire gebiedsontwikkeling. Hiervoor bestaan grote kansen vanwege de diversiteit in grondstoffenstromen binnen het gebied en de ontwikkeling naar een werk- en woongebied.  Metabolic en C-creators zijn gevraagd een verkenning te maken van de mogelijkheden voor circulaire gebiedsontwikkeling op de Achtersluispolder.

Lees de visie op circulaire gebiedsontwikkeling

Maakgemeenschap de Hoop

De voormalige kartonfabriek op het Barndegat is op dit moment door de Crealisatie Coöperatie (CC) hervormd tot de unieke en modulaire broedplaats ‘De Hoop’.

CC is een overkoepelende organisatie die op verschillende locaties op de rand van Amsterdam en Zaandam plekken bouwt en ontwikkelt waar mensen samen kunnen werken en/of wonen. Zij verbinden creatieve en artistieke ondernemers met bedrijven en initiatieven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en maken nieuwe stappen in de ontwikkeling van de creatieve rafelrand industrie.

Lees meer over Maakgemeenschap De Hoop

Windmolens Noorder IJplas

Het gebied bij de Noorder IJplas is door de Amsterdamse gemeenteraad aangewezen als mogelijke plek om windmolens– officieel windturbines –te plaatsen. Amsterdam Wind, een samenwerking van Amsterdamse energiecoöperaties, wil daar 3 windturbines plaatsen. De gemeente Zaanstad heeft op 12 mei 2023 een advies uitgebracht over de vergunningaanvraag. Op 13 november 2023 heeft een meerderheid van Provinciale Staten tegen – een eerste akkoord op het windplan - de zogenoemde ontwerp verklaring van geen bedenkingen gestemd. Over het vervolg verwijzen we u naar de websites van de Omgevingsdienst en de initiatiefnemers.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl