Pakhuis de Vrede

Tony’s Chocolonely wil zich gaan vestigen in Zaanstad. De chocoladeproducent wil in Pakhuis de Vrede op de Achtersluispolder het hoofdkantoor vestigen en daarnaast een chocoladefabriek voor het maken van de repen gaan realiseren. Het geheel moet voor publiek toegankelijk worden zodat bezoekers de hele productieketen van boon tot reep kunnen “beleven”. Voor Zaanstad kan de komst van Tony’s een aanjager zijn voor de gehele gebiedsontwikkeling van de Achtersluispolder.

‘Tony’s Chocolonely kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling de Achtersluispolder en alleen al daarom juichen wij dit initiatief toe en helpen we het verder’, zegt wethouder Gerard Ram van MAAK.Zaanstad. ‘We hebben de ambitie om de Achtersluispolder te transformeren naar een gebied voor werken en wonen. Pakhuis de Vrede zien we als een belangrijk icoon van dit gebied. Het is een markant en zichtbaar gebouw aan het Noordzeekanaal en dat moet zo blijven. In de plannen van Tony’s wordt dit beeld alleen maar sterker. We willen de oever van het Noordzeekanaal zo veel mogelijk openbaar toegankelijk maken en ook daarin voorzien de plannen van Tony’s. Bovendien zorgt het plan voor werkgelegenheid voor de Zaanse bevolking. Een dergelijk vernieuwend en duurzaam bedrijf past bij de Zaanstreek en is een aanwinst voor onze economie’.

Tony’s plannen
Tony’s heeft inmiddels overeenstemming met CTVrede over de aankoop van het Pakhuis. Het op de locatie gevestigde container- en silobedrijf verhuist in z’n geheel naar bedrijventerrein Hoogtij. Door deze verhuizing komt niet alleen de locatie in op de Achtersluispolder vrij waardoor Tony’s haar plannen kan realiseren, maar ook blijft het bedrijf CTVrede voor Zaanstad behouden en vestigt zich weer een bedrijf op HoogTij. In het pakhuis moet het hoofdkantoor komen en kan daarnaast mogelijkheden bieden voor huisvesting van startups met een missie, een café/restaurant, congresfaciliteiten en leisure. Daarnaast wil Tony’s twee productiegebouwen plaatsen. Het geheel moet toegankelijk worden voor publiek zodat er jaarlijks tussen de 250.000 en 500.000 bezoekers naar de experience kunnen komen. Hierdoor kan Tony’s zijn missie op interactieve manier verder overdragen.

Samen op weg naar een haalbaar plan
De gemeente spant zich in om deze ontwikkeling van de grond te krijgen. Dat wil niet zeggen dat het pad voor het plan van Tony’s al geëffend is. Een eerste globale onderzoek heeft aangetoond dat het plan nog niet voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen. Simpel gezegd past het plan op dit moment planologisch niet in het gebied. De gemeente en Tony’s zien echter aanknopingspunten die het plan haalbaar maken.

Vervolgstappen
Het komende zes maanden wordt duidelijk of de komst van Tony’s Chocoloneley definitief haalbaar is. Daarbij moet Tony’s voldoen aan de door de gemeente gestelde eisen op het gebied van ruimtelijke inpassing, beeldkwaliteit, bereikbaarheid van het water, beperking van milieuhinder naar de omgeving en aan- en afvoer van goederen en bezoekers. Belangrijk is dat de ontwikkeling van het plan de transformatie versterkt en niet in de weg staat. Het initiatief voor verdere planuitwerking ligt bij Tony’s. De gemeente onderzoekt of de geplande realisatie van de fietsbrug naar Amsterdam en realisatie van een fietsveilige route over de Achtersluispolder kan worden versneld.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl